Velkommen til Sportsråd Lolland's hjemmeside

Sportsråd Lolland er en interesseorganisation for alle registrerede idrætsforeninger i Lolland Kommune, som er godkendt som folkeoplysende forening. Kontigentet for medlemskab er 0 kr.

Sportsråd Lolland

  • arbejder sammen med foreningerne om tiltag, som giver mulighed for, at flest mulige borgere har mulighed for at dyrke idræt/motion
  • arbejder for at tilbyde sundhedsrelaterede kurser if. eks.  førstehjælp, idrætsskader m.m. samt lederkursus  i  lokalområdet,  dermed medvirke til en fortsat udvikling af foreningerne og nuværende og kommende ledere
  • deltager i relevante møder og kurser rundt om i landet, for at ny viden og trends i idrætten kan  implementeres i foreningerne til  gavn for foreningerne  og borgerne
  • arbejder aktivt for, at alle foreninger får udarbejder med udvikling af deres organisation og kompetenceudvikling af den enkelte leder
  • ønsker at være en aktiv medspiller overfor de kommunale udvalg og administration
  • deltager aktivt i alle udvalg, hvor idrætten har en interesse
  • afholder foredrag/oplag om emner, som er oppe i tiden, og som kan udvikle foreningerne

Seneste Nyt

Sommeraktiviteter 2017

Tilmelding senest 13. juni 2017 på www.lolland.dk/sommerferieaktiviteter

Kontakt Sportsråd Lolland

Finn Larsen
Pilevænget 48 Skelstrup
4930 Maribo
Tlf. 22461155
Email: finn.l.kajak@gmail.dk