Sportsråd Lolland inviterer til TEMA-VALGMØDE

Mandag d. 6. november kl. 19,00

i Maribo Boldklubs lokaler på Blæsenborg Alle 5 i Maribo (parkering lige ved døren)

Dette er en invitation til de ca. 115 foreninger; idrætsklubber, spejdergrupper og andre foreninger, som i dag modtager tilskud fra kommunen, og som tæller ca. 12.000 medlemmer, herunder ca. 6.600 u/25 år.

En repræsentant fra hver af de største opstillede partier/lister til Kommunalvalget her d. 21. november er inviteret til at sidde i panelet og komme med deres bud på de emner, som vi foreningsledere gerne vil spørge ind til under den brede overskrift:

”de frivillige foreningers vilkår i Lolland Kommune fremadrettet”

herunder de økonomiske tilskud til foreningslivet og masterplanen !

Ordstyrer bliver journalist og kommunikationsmedarbejder Kenneth Prehn.

Der er emner nok som vi foreningsledere kan tage fat i; herunder kultur- og fritidspolitikken i Lolland Kommune og kommunens overordnede visioner for kultur- og fritidslivet.

Den gældende masterplan og den løbende tilpasning, - herunder også hallerne, både de kommunale og de selvejende.

På den økonomiske front kan der være spørgsmål omkring aktivitetstilskud, tilskud til lederuddannelse, lokaletilskud samt tilskud fra udviklingspuljer, og på det mere praktiske plan anvisning af lokaler, drift og vedligeholdelse af udendørsanlæg, herunder boldbaner m.m.

Sportsråd lolland sørger for en øl/vand undervejs, og vi forventer at slutte senest kl. 21,45 !

Mød op og hør vore politikeres bud på netop de emner, vi som foreningsledere brænder for !

I må meget gerne foranledige at denne indbydelse bliver videresendt til Jeres egne ledere og hjælpere, således at alle får denne invitation.

Dette Tema-valgmøde er åben for alle med interesse for emnet, ingen tilmelding, mød blot op !

Vi glæder os til at se Jer her d. 6. november

Finn Larsen, fmd. Sportsråd Lolland

______________________________________


Velkommen til Sportsråd Lolland's hjemmeside

Sportsråd Lolland er en interesseorganisation for alle registrerede idrætsforeninger i Lolland Kommune, som er godkendt som folkeoplysende forening. Kontigentet for medlemskab er 0 kr.

Sportsråd Lolland

  • arbejder sammen med foreningerne om tiltag, som giver mulighed for, at flest mulige borgere har mulighed for at dyrke idræt/motion
  • arbejder for at tilbyde sundhedsrelaterede kurser if. eks.  førstehjælp, idrætsskader m.m. samt lederkursus  i  lokalområdet,  dermed medvirke til en fortsat udvikling af foreningerne og nuværende og kommende ledere
  • deltager i relevante møder og kurser rundt om i landet, for at ny viden og trends i idrætten kan  implementeres i foreningerne til  gavn for foreningerne  og borgerne
  • arbejder aktivt for, at alle foreninger får udarbejder med udvikling af deres organisation og kompetenceudvikling af den enkelte leder
  • ønsker at være en aktiv medspiller overfor de kommunale udvalg og administration
  • deltager aktivt i alle udvalg, hvor idrætten har en interesse
  • afholder foredrag/oplag om emner, som er oppe i tiden, og som kan udvikle foreningerne

Seneste Nyt

Sommeraktiviteter 2017

Tilmelding senest 13. juni 2017 på www.lolland.dk/sommerferieaktiviteter

Kontakt Sportsråd Lolland

Finn Larsen
Pilevænget 48 Skelstrup
4930 Maribo
Tlf. 22461155
Email: finn.l.kajak@gmail.dk